info@tiragesazeh.com        02188695492        02188695531

سالن تولید داروهای دامی

نام کامل پروژه:سالن تولید داروهای دامی شرکت تجهیز طب
نام شهر:اشتهارد- شهرک صنعتی
سال پروژه: 1389
نام کارفرما :دکتر کمالی