info@tiragesazeh.com        02188695492        02188695531

روش های تولید ساختمان پیش ساخته

ساختمان پیش ساخته یکی از روش های نوین و پرکاربرد در صنعت ساختمان است که با استفاده از قطعات تولید شده در کارخانه، می توان به سرعت و با کیفیت بالا سازه های مختلف را احداث کرد. در این مقاله به معرفی 10 روش تولید ساختمان پیش ساخته خواهیم پرداخت.

 

1. روش تیر، ستون و سقف نیمه پیش ساخته:

در این روش، اجزای اصلی سازه یعنی تیر، ستون و سقف در کارخانه تولید شده و به محل نصب حمل می شوند. در محل نصب، این قطعات با استفاده از اتصالات تر یا خشک به هم متصل می شوند. این روش دارای مزایایی مانند کاهش زمان و هزینه نصب، کنترل بالاتر کیفیت و عایق بودن بالاتر است.

2. روش قاب پیش ساخته:

در این روش، قاب های بتنی یا فلزی که شامل تیر، ستون و دال هستند، در کارخانه تولید شده و به صورت یکپارچه به محل نصب منتقل می شوند. در محل نصب، قاب ها با استفاده از اتصالات خشک به هم و به پایه های فونداسیون متصل می شوند. این روش دارای مزایایی مانند سرعت بالا در نصب، دقت بالا در طراحی و عملکرد خوب در برابر زلزله است².

3.روش پانل پیش ساخته:

در این روش، پانل های بتنی یا فلزی که شامل دیوار، سقف و کف هستند، در کارخانه تولید شده و به صورت صفحات تخت به محل نصب حمل می شوند. در محل نصب، پانل ها با استفاده از اتصالات خشک به هم و به قاب یا سکوی حامل آنها متصل می شوند. این روش دارای مزایایی مانند کاهش حجم حمل و نقل، عایق بودن بالاتر و قابل جابجایی بودن است³.

4. روش قالب تونلی:

در این روش، قطعات بزرگ بتنی که شامل دو دیوار و یک سقف هستند، در کارخانه تولید شده و به صورت قطعات تو خالی به محل نصب حمل می شوند. در محل نصب، قطعات با استفاده از جرثقیل ها به جایگاه خود قرار داده شده و با استفاده از بتن ريزي درجا به هم و به فونداسيون متصل مي شود. اين روش دارای مزایایي منجمله كاهش زمان نصب، افزايش مقاومت سازه و كاهش مصرف مصالح است.

5. روش تخته لغزنده:

در این روش، تخته های بتنی که شامل سقف و کف هستند، در کارخانه تولید شده و به صورت تخته های تخت به محل نصب حمل می شوند. در محل نصب، تخته ها با استفاده از یک سیستم لغزاننده بر روی ستون های پیش نصب شده قرار داده شده و با استفاده از بتن ريزي درجا به هم و به ستون ها متصل مي شود. اين روش دارای مزایایي منجمله كاهش زمان نصب، افزايش فضای داخلی ساختمان و كاهش نیاز به قالب بندی است⁵.

6. روش پایه پیش ساخته:

در این روش، پایه های بتنی یا فلزی که شامل ستون، تیر و دال هستند، در کارخانه تولید شده و به صورت یکپارچه به محل نصب حمل می شوند. در محل نصب، پایه ها با استفاده از اتصالات خشک به هم و به فونداسیون متصل می شوند. این روش دارای مزایایی مانند سرعت بالا در نصب، قابل جابجایی بودن و عملکرد خوب در برابر زلزله است⁶.

7. روش بتن ترکیبی:

در این روش، بتن با استفاده از الیاف فولادی یا پلاستیکی تقویت شده و به صورت قطعات گوناگون در کارخانه تولید می شود. در محل نصب، قطعات با استفاده از اتصالات خشک یا تر به هم و به سکو یا فونداسیون متصل می شوند. این روش دارای مزایایی مانند کاهش وزن قطعات، افزایش مقاومت برشی و خمشی و کاهش نفوذپذیری بتن است.

8. روش قالب سازی عایق بتنی:

در این روش، قالب های پلاستیکی که دارای عایق حرارتی و صوتی هستند، در کارخانه تولید شده و به صورت قطعات تخت به محل نصب حمل می شوند. در محل نصب، قالب ها با استفاده از اتصالات خشک به هم و به سکو یا فونداسيون متصل شده و با بتن ريزي درجا پر مي شود. اين روش دارای مزایایي منجمله كاهش زمان نصب، عایق بودن بسيار خوب و كاهش نيروي كار است.

9.روش پانل ساندوئچ:

در این روش، پانل های فلزی یا پلاستیکی که دارای لایه عایق حرارتی و صوتی در وسط هستند، در کارخانه تولید شده و به صورت صفحات تخت به محل نصب حمل می شوند. در محل نصب، پانل ها با استفاده از اتصالات خشک به هم و به سکو یا فونداسیون متصل می شوند. این روش دارای مزایایی مانند کاهش زمان و هزینه نصب، عایق بودن بسیار خوب و زیبایی بالا است.

۱۰. روش خانه های کانتینری:

در این روش، کانتینر های فلزی که برای حمل و نقل کالا استفاده می شوند، به عنوان قطعات اصلی ساختمان پیش ساخته در نظر گرفته می شوند. در کارخانه، کانتینر ها با استفاده از برش، جوش، عایق کاری و نصب پنجره و درب، به صورت اتاق های آماده تبدیل می شوند. در محل نصب، کانتینر ها با استفاده از جرثقیل ها و اتصالات خشک به هم و به فونداسیون متصل می شوند. این روش دارای مزایایی مانند استفاده از مصالح بازیافتی، قابل جابجایی بودن و طراحی خلاقانه است.